Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPPUBLIKIMETDokumentetKontakti

Njoftimet

 

Njoftim nga Komisioni i Pavarur i Mediave lidhur me zbatimin e Rregullores KPM-2016/02 për Komunikimet Komerciale Audio Vizuele dhe Rregullores KPM 2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audio-vizuele

28.09.2016 - Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në bazë të mandatit dhe obligimit ligjor, në vazhdimësi monitorion përmbajtjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuele (OSHMA), për të siguruar se kjo përmbajtje e transmetuar është në pajtueshmëri me Ligjin dhe rregulloret e KPM.   Nga monitorimet e bëra KPM ka vërejtur se disa nga OSHMA-të janë duke vepruar në vazhdimësi në kundërshti Lexo më shumë ...

VENDIMET E KPM-SË LIDHUR ME RIPËRTITJEN E LICENCAVE PËR RADIO STACIONE

28.09.2016 - Komisioni i Pavarur i Mediave në vitin 2009 dhe 2010 ka lëshuar licencat afatgjate 7 vjeçare për të gjitha shërbimet mediale audio që operojnë në Republikën e Kosovës.Ligji për KPM Nr. 04/L-44 për KPM, në Nenin 25 ka përcaktuar që licenca mund të ripërtëritet dhe që i licencuari ka të drejtë të kërkojë përtëritjen e licencës nga Zyra Ekzekutive brenda gjashtë (6) muajve para skadimit të datës së l Lexo më shumë ...

KPM MIRATON RREGULLLOREN PËR KOMUNIKIMET KOMERCIALE AUDIOVIZUELE

09.09.2016 - KPM ka amandamentuar Rregulloren KPM-2013/03 për Komunikimet Komerciale Audio Vizuele. Kërkesa për amandamentimin e rregullores në fjalë ka ardhur nga ana e industrisë së mediave pas diskutimeve me KPM lidhur me kufizimet e 12 minutëshit të transmetimit të komunikimeve komerciale audiovizuale brenda një ore transmetimi në televizionet komerciale. KPM ka vendosur që ofruesve të shërbimeve m Lexo më shumë ...

NJOFTIM PËR RADIO STACIONET TË CILAVE JU SKADON AFATI I LICENCËS

18.08.2016 - Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në vitin 2009 dhe 2010 ka bërë licencimin afatgjatë për ofruesit e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokësor. Këtë vit përfundon afati 7 vjeçar për një numër të konsiderueshëm të radio stacioneve/për 62 radio stacione. KPM ka njoftuar me kohë të gjithë këta të licencuar për afatet ligjore për parashtrimin e kërkesave për ripërtëritje të lic Lexo më shumë ...

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

16.08.2016 - Të nderuar/a,Në mbledhjen e mbajtur më 28 korrik 2016, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ka aprovuar për dëgjim publik këto draft rregullore:-          DRAFT RREGULLOREN PËR RENDITJEN LOGJIKE TË KANALEVE TELEVIZIVE TË LICENCUARA NGA KPM-          DRAFT RREGULLOREN PËR BARTJEN E DETYRUESHME TË OFRUESVE TË S Lexo më shumë ...

«

1

2

3

4

5

...

85

»

Kërko sipas titullit

Kërko sipas dates

 
 
© KPM 2000-2010 - Të gjitha të drejtat e rezervuara
Rreth WebfaqesRSS Feed