Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPDokumentetKontaktiPUBLIKIMET

ODLUKE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

NKM28.12.2018 -

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 21. decembra 2018. godine, pod rukovodstvom predsednika NKM-a g. Muja  FERATI, održala svoj dvanaesti redovni sastanak za 2018. godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda, odobren je zapisnik sa prethodnog sastanka.

Da bi se kompletirala zakonska infrastruktura vezana o regulisanju Pružalaca medijskih usluga, i na osnovu potrebe za regulisanjem medijskog tržišta na Kosovu, NKM je pokrenula proceduru za izradu dva nacrta novih uredbi:

o   Nacrt uredbe o vlasništvu medija i sprečavanju koncentracije

o   Nacrt uredbe o osnivanju fonda za podsticanje programa

Komisija je razmotrila nacrte uredbi i nakon razmatranja je odlučila da ih odobri za prenošenje u javnoj raspravi.

Komisija je razmotrila dva zakonska slučaja koja su se odnosila na povredu zakona NKM-a, odnosno povredu Etičkog kodeksa i Uredbe NKM-a 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. U vezi sa povredom Etičkog kodeksa razmotrena je jedna žalba:

-          Žalba g. Gani Gecija na RTK 1

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je došla do zaključka da je žalba stranke Gani Geci osnovana i da je RTK 1 je povredila član 7., stav 1.  i 5., Etičkog kodeksa  KKPM-2016/03. Stoga je  RTK 1 naloženo da u roku od sedam (7) dana putem emitovanja da se izvini žaliocu za prenos ličnih podataka o njegovom zdravstvenom stanju, kao što je definisano u članu 30., stav 1.2 Zakona o NKM-u. Kao i sankcionisana je RTK 1 sa novčanom kaznom od 5.000 (pet hiljade) evra, u skladu sa članom 30., stav 1.3 Zakona o NKM-u, zbog povrede člana 7., stav 1. i 5. Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KKPM-2016/03.

Što se tiče povrede Uredbe NKM-013/01 o zaštiti dece i maloletnika u Audiovizualnim medijskim uslugama, Komisija je razmotrila slučaj protiv Medijalne audiovizuelne usluge KTV.

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je zaključila da je KTV povredila Uredbu NKM 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Komisija je odlučila da obaveže KTV da u roku od deset (10) dana uradi najavu upozorenja za filmove i serija sa verbalnim i akustičnim signalima i da ih identifikuje odgovarajućim vizuelnim simbolom tokom čitavog njihovog trajanja prema kategorizaciji programa definisanih Uredbom NKM-a. -2013/01. Takođe se  KTV  obavezuje, da na osnovu člana 3. stav 5. Uredbe NKM 2013/01, da izda Praktični kodeks kojim će uspostaviti samoregulatorne standarde za emitovanje programa koji mogu imati štetan uticaj na decu i maloletnike, i da ovaj usvojeni kodeks donesu NKM-u u roku od trideset (30) dana. 

Zbog povrede člana 6., stav 3. i 4., i člana 7., stav 1. i 3., Uredbe o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama NKM 2013/01, Komisija je odlučila da sankcioniše sa merom sankcije Opomena, u skladu sa članom 30., stav 1. Zakona o NKM-u.

U nastavku sastanka, NKM je takođe tretirala i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno uslove za obnavljanje licence za ove slučajeve

·       Kosova MTV

·       21 Junior

·       21 Mix

·       21 Plus

·       Rrokum TV

·       Zico TV

·       Business Channel

·       On TV Channel

·       21 Popullore 

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je odobrila zahteve za obnovu licence PAMU-a, sve ove sa prenosom pomoću operatora za distribuciju.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE


Kthehu mbrapa