Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPDokumentetKontaktiPUBLIKIMET

NKM JE ODRŽALA DISKUSIJU SA STUDENTIMA NOVINARSTVA U UNIVERZITETU PRIŠTINE

takimi ne UP Gazetari 29 maj 201929.05.2019 -

Predsednik Nezavisne Komisije za Medije (NKM) g. Muja FERATI, potpredsednica, gđa. Violeta Hyseni-Kelmendi i šefica Divizije za žalbe i zastupanje Herolindë Zagragja-Goçi su prezentirali ispred studenata novinarstva Univerziteta Prištine zakonsku regulativu NKM-a koja uređuje audiovizuelne medijske usluge u Republici Kosovo, posebno Etički Kodeks.

Predsednik g. Ferati je otvorio sastanak, i ukratko je ispričao šta NKM radi, dok potpredsednica g. Hyseni Kelmendi prezentirala je nadležnosti i jurisdikciju NKM-a, kao i uređivanje audio-vizuelnih medijskih usluga, na osnovu Zakona o NKM-u i podzakonskih akata izdatih od strane NKM-a.

Visoki zvaničnici NKM-a odgovorili su na pitanja studenata tako što su pružili objašnjenja u vezi rada NKM-a u praćenju i uređivanju audio-vizuelnih medijskih usluga, kao stalni rad institucije i na osnovu žalbi, kao i zakonskih obaveza licenciranih, posebno poštovanje Etičkog kodeksa, Uredbe o zaštiti dece, Uredbe o komercijalnim komunikacijama itd.

Ovaj sastanak je bio nastavak spremnosti institucije za stalnu saradnju sa studentima novinarstva svih univerziteta na Kosovu, sa ciljem promovisanja etičkih standarda novinarstva, povećanja kvaliteta izveštavanja u medijima i zaštite interesa javnosti.

Prezentacija ispred studenata smera novinarstva Univerziteta Prištine je realizovana na poziv profesora ovog smera, g. Alban Zeneli.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE


Kthehu mbrapa