Strategjia për Kalim në Transmetim Digjital Tokësor në Republikën e Kosovës – dhjetor 2017-harmonizimi i verzionit të vitit 2015 me Udhezimin Administrativ nr 02_2012

21 Shtator 2018 • Shkarko (1.1 MB)