GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

ODBOR ZA ŽALBE

NKM

Odbor za Žalbe, je nezavisan u vršenju svojih funkcija. Odbor za žalbe razmatra žalbe stranaka u odnosu na odluke NKM koje neposredno podležu odluci u vezi sa:

  • davanjem, odbijanjem, neobnavljanjen ili opoziva dozvole za prenos; 
  • utvrđivanju ili izmeni uslova dozvole za prenos, osim uslova koji se odnose na utvrđivanje frekvencija i drugih tehničkih kriterijuma;
  • zricanje sankcija i;
  • druga slična pitanja, na osnovu podzakonski akata.

Odbor za žalbe može da podrži, izmeni ili da stavi van snage svaku odluku NKM, postupajući prema žalbi o toj odluci.

Odbor za žalbe sastoji se od tri člana koji imenuje Skupština Kosova. Iz redova članova Odbora za žalbe, Skupština bira predsednika odbora za žalbe. Članovi odbora za žalbe imenuju se u mandatu za tri (3) godine.

Sadašnji sastav Odbor za Žalbe NKM:

- Avdyl HYSENI- Predsedmik, imenovan 16. jun  2016, sa 3 (tre) godine mandat

- Musa DRAGUSH- Član, imenovan 16. jun  2016, sa 3 (tre) godine mandat

- Ilaz RUDAKU - Član, imenovan 15. mart  2018, sa 3 (tre) godine mandat

 

Uredba 2018/01 o Radu Odbor za Žalbe
 
© KPM 2000-2010 - Sva prava zadržana
O namaRSS Feed