Të licencuarit
2282 - Lajmi_i_plot | KPM

NJOFTIM PËR MEDIA

23 March 2017

 

KONFERENCË PËR MEDIA

Prishtinë, 23 mars  2017

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM)  24 mars 2017 në ora 11:00,organizon Konferencë për Media, lidhur me zhvillimet rreth implementimit të procesit të Digjitalizimit në Republikën e Kosovës si dhe Pajtueshmëria e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA), me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës si dhe me aktet tjera nënligjore që rregullojnë fushën e shërbimeve mediale audio-vizuele.

Kur:         24 mars 2017, ora 11:00

Ku:           Zyra e KPMRr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton

Kush:       Adnan MEROVCI –Kryetar i Komisionit të Pavarur të Pavarur të Mediave

Ftohen mediat ta përcjellin këtë ngjarje!

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE