Të licencuarit
2316 - Lajmi_i_plot | KPM

EMËROHEN DY ANËTARË TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

29 April 2016

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 28 prill 2016, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 2 anëtarë të KPM-së.

Ata janë Abit Hoxha dhe Anita Morina Saraçi. Mandatet e tyre janë përcaktuar me short (mandat 2 (dy) vjeçar) siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në.

Mandatet janë si më poshtë:

  • Abit Hoxha - mandat 2 (dy) vjeçar

  • Anita Morina Saraçi - mandat 2 (dy) vjeçar

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE