Të licencuarit
2350 - Lajmi_i_plot | KPM

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2014

20 May 2015

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me 15 dhe 18 Maj 2015, ka miratuar Raportin Vjetor të punës së Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2014. 


Raporti Vjetor i Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2014

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE