Të licencuarit
2455 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

29 October 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi  mbahet me 29 tetor 2013, në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

 

  • Puna në plotësimin e draft Strategjisë për digjitalizim

Të tjera:

  • Përcaktimi i datës për takimin e radhës