Të licencuarit
2457 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

18 October 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 21 tetor 2013, në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:


 

  1. Miratimi i 7 procesverbaleve të pamiratuara nga takimet e Komisionit
  2. Rastet e Licencimit
  • Rekomandim për licencimin e OK Konekt 3
  • Rekomandim për licencimin e OK Konekt ISP
  • Rekomandim për licencimin e OK Orange Net
  • Rekomandim për licencimin e OSHP Click Channel
  • Rekomandim për ndryshim e pronësisë RTV Mir

        3.  Kërkesa e RTK-së për frekuencën e tretë për radio,
        4.  Raportet e hulumtimeve të KPM-së:

  • Analiza e tregut të reklamës  dhe 
  • Gatishmëria e qytetarëve për digjitalizim,

   
        5. Diskutim për përpilimin e shkresës së KPM për problemet në ligjin e KPM
        6. Diskutim për përpilimin e shkresës së KPM për problemet në ligjin e KPM
        7. Informacion në lidhje me çështjen e ngritur nga media për dy anëtarët e KPM-së 


Të tjera:

       8.      Përcaktimi i datës për takimin e radhës