Të licencuarit
2461 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

11 October 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 11 tetor 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i 7 procesverbaleve të pamiratuara  nga takimet e Komisionit 
2. Rastet e Licencimit  

 

  • Rekomandim për licencimin e OK Konekt 3
  • Rekomandim për licencimin e OK Konekt ISP
  • Rekomandim për licencimin e OK Orange Net
  • Rekomandim për licencimin e OSHP Click Channel
  • Rekomandim për ndryshim e pronësisë RTV Mir

3. Raportet e hulumtimeve të KPM: Analiza e tregut të reklamës  dhe Gatishmëria e qytetarëve për digjitalizim
4. Diskutim për përpilimin e  shkresës së KPM për problemet në ligjin e KPM 

Të tjera:

5.    Përcaktimi i datës për takimin e radhës