Të licencuarit
2490 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM PUBLIKON LISTËN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE TË CILËT NUK KANË SJELLUR RAPORTIN VJETOR

22 May 2013

 

Bazuar në nenin 28 të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM), të gjithë ofruesit e shërbimeve  mediale audio-vizuele të licencuar në KPM janë të obliguar që deri më 31 mars të çdo viti kalendarik, t’i ofrojnë KPM-së raportet vjetore për vitin paraprak.

Me  qëllim të përmbushjes së këtij obligimi, Zyra Ekzekutive e KPM-së më 4 shkurt 2013 përmes një shkrese, ka kërkuar nga ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale që të ofrojnë raportet vjetore për vitin 2012 siç përcakton neni 28 paragrafi 1 dhe 2:

Shërbimet e licencuara mediale audiovizuele duhet t’i paraqesin raport vjetor KPM-së, në të cilin përfshihet informacioni përkitazi me programin dhe veprimin në përputhje me kushtet e licencës së bashku me një raport financiar të detajuar dhe informacione të tjera të parapara me ligj.

Raportet vjetore duhet të dorëzohen në KPM-ë jo më larg se me datë 31 mars të vitit vijues, për vitin paraprak.”.

Më datën 18 mars 2013, përmes postës elektronike, Zyra Ekzekutive e KPM-së sërish ka përkujtuar ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale për obligimin e tyre ligjorë që brenda afatit të paraparë të ofrojnë  raportet  vjetore.

Deri në përfundim të afatit të  paraparë ligjorë (31 mars 2013) KPM ka pranuar si vijon:

-         58 Ofrues të shërbimeve mediale  audio-vizuale kanë sjellë raportet vjetore,

-       52 prej tyre nuk i kanë sjellur fare raportet vjetoredhe informacionet tjera të parapara me ligj.

Ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale të cilët kanë dështuar të veprojnë në pajtueshmëri me nenin 28.1 dhe nenin 28.2 të Ligjit për KPM-në kanë bërë shkelje ligjore për çfarë KPM do të merr masa ligjore.

Lista e ofruesve të  shërbimeve mediale audio-vizuale të cilat kanë dështuar të realizojnë obligimin ligjorë për ofrimin e raportit vjetor për vitin 2012.

 

 1. Radio BESA
 2. Radio DUKAGJINI
 3. Radio ILIRIA
 4. Radio MIR
 5. Radio 24
 6. Radio BAMBUS
 7. Radio BORZANI
 8. Radio KONTAKT PLUS
 9. Radio DODONA
 10. Radio DRENICA
 11. Radio FONTANA
 12. Radio GRACANICA
 13. Radio HELIX
 14. Radio HERC
 15. Radio HIT LASER
 16. Radio EVROPA
 17. Radio KAMENICA
 18. Radio KLOKOT
 19. Radio KOLASIN
 20. Radio KOMPAS
 21. Radio MALISHEVA
 22. Radio PEJA
 23. Radio SHARRI
 24. Radio KORENI (ish-Radio Leshak)
 25. Radio FWF City
 26. Radio START
 27. Radio TOPILIRIA
 28. Radio URBAN FM
 29. Radio VICIANUM
 30. Radio VICTORIA
 31. Radio YLBERI
 32. Radio ZËRI I POZHERANIT
 33. TOP Radio                                                                                        
 34. Radio Gora
 35. TV BESA
 36. TV DUKAGJINI
 37. TV MIR
 38. TV PULS
 39. TV ZOOM
 40. TV HERC
 41. TV MEN
 42. TV OPINION  
 43. ON TV
 44. RROKUM TV
 45. NEXT TELEVISION
 46. KLAN-KOSOVA
 47. NEWS TV(ish-Multivision)
 48. FAN TV
 49. ETV(ish-Boom TV)
 50. TOP KOSOVA INFO
 51. TV GLOBI
 52. TV ART

 

 KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE