Të licencuarit
2495 - Lajmi_i_plot | KPM

ME 7 DHE 8 MAJ BORDI I ANKESAVE MBANË SEANCA SHQYRTUESE

03 May 2013

Me 7 maj 2013 në ora 13:00 në zyrën e Komisionit të Pavarur të Mediave, Bordi i Ankesave do të mbajë seancë shqyrtuese për palën ankuese RTV 21.

 


Ndërkaq me 8 maj 2013 Bordi i ankesave do ti mbaje dy seanca shqyrtuese. Seanca e parë shqyrtuese e BA do të mbahet në ora 10:00 për palën ankuese Operatorin Kabllor IPKO, kurse seanca tjetër shqyrtuese për palën ankuese Operatorin Kabllore EAGLE do të mbahet në ora 13:00.

 

KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA