Të licencuarit
3076 - Lajmi_i_plot | KPM

NJOFTIM PËR TË LICENCUARIT LIDHUR ME ZGJEDHJET E PARAKOHSHME 2019

20 September 2019

Komisioni i Pavarur i Mediava njofton të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele se  gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të licencuarit e KPM-së duhet të veprojnë në pajtueshmëri me legjislacionin e KPM-së si dhe me:

Gjithashtu, në pajtim me Ligjin për Zgjedhje, të licencuarit janë të obliguar të dorëzojnë në KPM ditarët për zgjedhje: