Të licencuarit
3143 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim për të licencuarit lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Podujevës

21 February 2020

Komisioni i Pavarur i Mediava njofton të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele se  gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Podujevës, të licencuarit e KPM-së duhet të veprojnë në pajtueshmëri me legjislacionin e KPM-së si dhe me:

Gjithashtu, në pajtim me Ligjin për Zgjedhje, të licencuarit janë të obliguar të dorëzojnë në KPM ditarët për zgjedhje:

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE