Të licencuarit
3181 - Lajmi_i_plot | KPM

Shtyhet afati për komente publike për Draft Rregulloren për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuele

16 March 2020

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), në mbledhjen e mbajtur më 31 janar 2020, pati aprovuar për dëgjim publik: Daft Rregulloren për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuele dhe periudha e hapur për komente publike ka qenë prej datës 3 shkurt 2020 deri më 18  mars 2020.

Duke pas parasysh situatën aktuale të krijuar pas paraqitjes së virusit Covid-19 në Kosovë dhe shpalljes së gjendjes emergjente në shëndetin publik nga Ministria e Shëndetësisë. Duke u bazuar në këtë situate të krijuar, KPM me qëllim që t’iu ofrojë mundësi shtesë për të gjitha palët e interesuara të japin komentet e tyre me shkrim, për rregulloren e lartëcekur, ka marrë vendim për zgjatjen afatit të periudhës së hapur për komente publike deri më 30 prill 2020.

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë përmes e-mailit: info@kpm-ks.org.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE