Të licencuarit
323 - Kpm | KPM

Faruk Rexhaj

Kryeshef Ekzekutiv i Zyrës Ekzekutive të KPM-së

Komisioni i Pavarur i Mediave, në mbledhjen e mbajtur më 2 korrik 2021, ka vendosur që z.Faruk Rexhaj, Drejtor i Departamentit të Prokurimit, të caktohet Zëvendësues i Kryeshefit Ekzekutiv të Zyrës Ekzekutive të KPM-së, nga data 2 korrik 2021 deri në një vendim tjetër.