329 - Kpm | KPM

Përbërja aktuale e BA:

 

  • Ylber FETAHAJ - Kryetar, i emëruar më  29 tetor 2020, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Avdyl HYSENI - Anëtar, i emëruar më  29 tetor 2020, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Granit MAVRIQI - Anëtar, i emëruar më  7 qershor 2023, me mandat 3 (tre) vjeçar