2470 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

05 August 2013

Për KPM17.07.2013 - Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 6 gusht 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i agjendës
2.    Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 29 korrik 2013 

3.    Shqyrtimi i rasteve për licencim: 


 

  • Rekomandim për licencimin e A9 International TV-OSHP;
  • Rekomandim për licencimin e NTP Galaktika-Operator Kabllore;
  • Rekomandim për licencimin e Internet-Albi@Net-Operator Kabllore;
  • Rekomandim për licencimin e TV Diaspora-OSHP;
  • Rekomandim lidhur me ndryshimin e pronësisë dhe lokacionit te sistemit te transmetimit te TV Zoom.


4.    Shqyrtim i rasteve ligjore:
 

  • Rekomandim për 15 Shërbime mediale audiovizuale- Shkelja e nenit 28 dhe  29 të Ligjit të KPM-së - mos dorëzimi i raporteve financiare vjetore  (Radio 24, Radio Borzani, Radio Dodona, Radio Hit Laser, Radio Klokot,  Radio Kolasin, Radio Koreni, Radio FWF City, Radio Start, Radio Vicianum, TV MEN, ON TV,  RROKUM TV, ETV, TV Globi).
  • Rekomandim për 19 Shërbime mediale audiovizuale dhe 9 OSHP - Shkelja e nenit 28 dhe 29 të Ligjit të KPM-së - mos dorëzimi i raporteve financiare vjetore  (Radio Besa, Radio Mir, Radio Antena, Radio Kontakt Plus, Radio Drenica, Radio Helix, Radio Herc, Radio Kamenica, Radio Kompas, Radio Peja, Radio Premiera, Radio Top Iliria, Radio Urban FM, Radio Victoria, Radio Zëri i Pozharanit, TV Besa, TV Mir, TV Zoom, TV Herc, Alsat Kosova, News TV, TV Alba, NEXT TV, Pro Channel, TV Skenderaji, Metro TV, Dasma TV, ART).


Të tjera:

5.    Përcaktimi i datës për takimin e radhës