2515 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I KPM-së I VAZHDON MANDATIN NAILE SELIMAJ-KRASNIQI PËR TRI VITE

26 February 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në Ligjin për KPM-në Nr. 04/L-44, përkatësisht nenit 18, paragrafi 1, Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe bazuar në Rregulloren Nr. 06/2012 për Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. Ref. 1302/397/KPM/sh.u, i vazhdon mandatin edhe për 3 vite Naile Selimaj-Krasniqit, në pozitën e  Kryeshefes Ekzekutive të KPM-së.


Vendimi i Komisionit të Pavarur të Mediave Nr. Ref. 1302/397/KPM/sh.u
 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE