2520 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM ORGANIZON DISKUTIM PUBLIK

13 February 2013

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në pajtim me nenin  8 të Ligjit Nr. 04/L-44 të KPM-së, organizon diskutim publik me qëllim të vënies në dispozicion publikut dhe palëve të  interesuara draft rregulloret:

 

Në këtë diskutim publik, KPM do t’i marrë parasysh mendimet e publikut mbi aktet nënligjore të propozuara, si dhe do t’i përfshij të gjitha komentet e bazuara dhe të argumentuara.

Takimi do të mbahet me 19 shkurt 2013, në ora 11:00 në hotel Victory.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE