301 - Aktivitete | KPM

Digitalizacija

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 16 Decmbra 2019 g. podnela Vladi Kosova nacrt strategije „PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO“.

Ovim nacrtom strategije NKM je dala predloge koji jačaju maksimalni interes, prvobitne, Kosova, pa onda i interes medijske industrije i razvoja medijskog pluralizma.

Predlozi predstavljeni u ovom nacrtu strategije se zasnivaju na opšta uputstva Evropske komisije u vezi sa poštovanjem slobode izražavanja, regulisanjem konkurencije i stvaranja zdravog medijskog tržišta. 

Ovaj nacrt strategije pridaje poseban značaj poboljšanju profesionalnog nivoa, količini i kvalitetu programa, što je u interesu svih građana Republike Kosovo. 

Tokom izrade ove strategije smo imali problema zato što Republika Kosovo još nije članica ITU-a. Na međunarodnoj konferenciji GE-06, na kojoj su planirane frekvencije za digitalno emitovanje, Kosovo nije bilo zastupljeno zbog svog političkog statusa. NKM je iz tog razloga sastavila alternativan plan bazirajući se na onaj određen na GE-06 konferenciji, putem kojeg se ispunjavaju sve potrebe da delovanje audiovizuelnih medijskih servisa, i koji istovremeno nudi pokriće teritorije do 95%, time obezbeđujući pristup informisanju svim građanima Kosova.

Tokom izrade nacrta strategije ključnu ulogu su igrali domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici elektronskih medija, civilnog društva, Univerziteta u Prištini, Akademija nauka i umetnosti Kosova, relevantna ministarstva Vlade Kosova, kao i predstavnicima zajednica koje žive na Kosovu.  

Poseban značaj uspešnom sastavljanju ovog nacrta su i studijske posete, koje su realizovali članovi NKM u regionu i zemljama Evropske unije, koje su služile za analizu i poređenje praktičnih izbora tih zemalja za uspešno sprovođenje digitalizacije. 

Ovaj nacrt strategije za digitalizaciju obezbeđuje odgovarajući izbor za razvoj medijskog sektora u Republici Kosovo, idući ukorak sa najnovijim tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti i pružajući svojim građanima kvalitetne audiovizuelne medijske usluge. 

Ovaj nacrt strategije takođe predviđa i razvoj postojećih vlasnika licenci, kojima će se pružiti mogućnost da postignu svoje ciljeve da budu što konkurentniji i profesionalniji, i koji će preko programskih standarda određenih ovim nacrtom imati više prostora na medijskom tržištu Republike Kosovo, ali i šire.

__________________________________________________________________________________________________
RAD NKM PO PITANJU DIGITALIZACIJE

Na osnovu Zakona br. 04/L-44, član 3. stav 1.1, NKM je dužna da sastavi Strategiju za prelazak na digitalno emitovanje u Republici Kosovo, kao i ostala strateška dokumenta za audiovizuelne medijske servise.
Na konferenciji Ženeva 2006 (GE-06), 17. juni 2015. godine je određen  kao rok za prelazak na digitalnu platformu (ovo je krajnji rok za Kosovo), dok je rok za zemlje EU predviđen do 2012. godine.

NKM je napravila prvi korak ka izradi strategije za digitalizaciju jula 2008. godine, kada je održala radni sastanak sa stručnjacima za digitalizaciju. Cilj ovog sastanka je bio identifikacija prvih koraka koje Kosovo treba preduzeti za početak procesa digitalizacije. NKM upravo na tom sastanku stvara ideju o izradi plana koji najviše odgovara uslovima i potrebama Kosova. NKM je posle ovog sastanka sastavila „Izveštaj o sastanku u vezi sa Strategijom za relicenciranje i digitalizaciju“.

NKM je 19. decembra 2008. god. organizovala Okrugli sto na temu „Kosovo i buduće digitalno emitovanje“. Na ovom okruglom stolu su predstavljeni izazovi sa kojima su se suočile zemlje u regionu i zemlje Evropske unije tokom faze prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, kao i potrebe za izradom strategije koja će i Kosovo učiniti članom porodice digitalnog emitovanja i članom Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Tu je Nezavisna komisija za medije predstavila plan digitalnih frekvencija određeno od strane ITU za zemaljsko digitalno emitovanje, kao i rezultate studije na temu: „Studija politika i strategija za razvoj digitalnog emitovanja u zemljama regiona i Evropske unije“.

NKM je tokom 2009. godine analizirala plan zemaljskih digitalnih frekvencija koji je proizišao sa Konferencije ITU-a (RRC-06) i sastavila projekat koji će prethoditi procesu za prelazak na digitalno televizijsko emitovanje – Tehničke alternative za plan digitalnih frekvencija za Kosovo u skladu sa standardima ITU-a. Ovaj projekat je predstavljen na prvoj međunarodnoj konferenciji na temu „Predstavljanje digitalnog emitovanja na Kosovu i u Regionu – Strategije“ koja je održana u Prištini, 3 – 5 decembar 2009.

Na ovoj konferenciji se razgovaralo o potrebi uspostavljanja mehanizma za koordinaciju:

Jednog unutrašnjeg, koji će biti između interesnih strana na Kosovu,  i Drugog regionalnog mehanizma za koordinaciju, koji se možda može pokrenuti na predlog Kosova i koji će uključivati nadležne organe iz zemalja u regionu, koje mogu imati problema zbog neodgovarajuće koordinacije.

Unutrašnji mehanizam za koordinaciju treba da prethodi bilo kojem regionalnom mehanizmu.

Svi učesnici konferencije su izrazili spremnost da učestvuju u ovu vrstu procesa koordinacije. Učesnici su takođe istakli potrebu zastupljenosti Kosova u plan frekvencija Međunarodne unije za telekomunikacije, nešto što bi bilo i u interesu Kosova i u interesu ITU, i što bi regulisalo prostor za emitovanje i za našu zemlju.

U cilju izrade odgovarajuće strategije za digitalizaciju, Savet Nezavisne komisije za medije je 2009. godine Odlukom Ref: 0901/0045/EXD/dd osnovao 5 radnih grupa za izradu strategije:

    Pitanja programskog sadržaja,
    Tehnička pitanja,
    Pravna pitanja,
    Društveno-ekonomska pitanja;  i 
    Informisanje i podizanje svesti 

U radne grupe su zastupljene sve relevantne institucije Kosova, mediji i civilno društvo.  
I na kraju, Nezavisna komisija za medije je organizovala međunarodnu konferenciju o procesu decentralizaciju, koja je održana 28. i 29. juna 2012. godine. NKM je na ovu konferenciju održanu u Prištini pozvala međunarodne stručnjake i predstavnike regulatornih organa iz Velike Britanije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Albanije i Turske.

Cilj konferencije je bio da se u ovoj fazi kada NKM završava strategiju za digitalizaciju na Kosovu, svim interesnim stranama pruži mogućnost da preko iskustava susednih i zemalja EU što bolje shvate proces kroz koji se treba proći.