Të licencuarit
304 - Aktivitete | KPM

Sastanci/Konferencije

NKM prisustvovao naučnoj konferenciji organizovanoj povodom 20. godišnjice osnivanja Autoriteta Audiovizuelnih Medija Republike Albanije (AMA)

Saopštenje sa konsultativnog sastanka sa medijima u vezi sa izborima 2019.