286 - Ankesa Qdp | KPM

Žalbe

Nezavisna Komisija za Medije monitoriše Kosovske elektronske medije i može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak ukoliko oceni da je prekršena bilo koja od njenih uredbi. Međutim, NKM uglavnom zavisi od javnosti koja ukazuje na probleme, podnošenjem sopstvenih Žalbi.

Svaki pojedinac ili organizacija može podneti žalbu i kada se žalba formalno podnese, zakonska procedura je ista bez obzira da li je žalbu podnelo privatno lice ili je ista podneta po službenoj dužnosti.

 •  Šta je žalba?

Žalbe se uglavnom tiču navodnih kršenja uslova dozvola za emitovanje ili Etički Kodeks za Pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga na Kosova, Zakona i Uredbi NKM-a. Žalbe se najčešće tiču pravičnosti i tačnosti emitovanog programa, ili ometanja signala jedne stanice sa signalom druge.

Sprovođenje takvih postupaka ne sme se mešati sa ćenzurom. NKM ne može reći medijima šta bi trebalo da emituju ili objavljuju, a šta ne. Uredbama NKM se jedino zahteva da se Kosovski mediji pridržavaju evropskih standarda profesionalizma. Ovo znači da problemi moraju biti predstavljeni svestrano, pošteno i tačno. Mediji moraju izbegavati objavljivanje materijala koji bi mogao da ugrozi bezbednost pojedinaca, ili koji nosi rizik ugrozavanja javnog reda, kao što je podsticanje nasilja.

 

 • Pre nego što uložite Žalbu

Ukoliko imate prigovor na ponašanje medija, prvo pokušajte da kontaktirate relevantni medij. Najbolji način je da ih prvo kontaktriate telefonom, a zatim im napišite pismo. Mnoge žalbe se mogu rešiti na ovaj način, bez mešanja NKM.

Prvo zatražite da medij sam objavi ispravku ili objašnjenje sopstvene vesti. Ako se pitanje direktno tiče vaše reputacije, možete iskoristiti Pravo na Odgovor i zatražiti da direktno odgovorite na emitovani materjal.

Objašnjenje mora biti jednostavno, zasnovano na činjenicama i kratko.

Dajte mediju razuman vremenski rok da razmotri vašu žalbu i/ili zahtev. Ukoliko se medij ne složi na adekvatno rešenje u razumnom vremenskom roku (na primer 48 sati), obavestite medij da ćete uložiti žalbu NKM.

Ukoliko i dalje niste zadovoljni odgovorom medija, molimo vas da poštom, faksom ili e-mailom pošaljete svoju žalbu NKM-u, zajedno sa dokumentacijom o prekršaju, ukoliko je to moguće. 

 

 •  Kako podneti žalbu

Kontaktirajte NKM telefonom, faksom, e-mailom, ili nas posetite lično. Moraćete priložiti sledeće informacije:

 • Ime medijske organizacije

 • Datum i vreme emitovanja spornog programa.

 • Jasna i precizna izjava o tome kakvi su prekršaji, po vašem uverenju, počinjeni.

Imajte u vidu da proces obrade žalbi NKM nije predviđen za razmatranje komentara ili izjava sa kojima se jednostavno ne slažete. Naš cilj je da razrešimo probleme sa pravičnošću i činjeničnom tačnošću, a ne da ulazimo u ćenzuru.

 

 • Uložite žalbu što je pre moguće

Uredbama NKM od elektronskih medija se zahteva da snimke svih svojih emitovanih programa čuvaju 21 dan, osim ako drugačije nije zahtevala NKM. Važno je da vaša žalba stigne do nas na vreme kako bi mogli da je obradimo pre nego što istekne 21 dan od emitovanja programa na koji ulažete žalbu. Ukoliko žalba stigne prekasno, može se desiti da je dokumentacija već izbačena iz arhive i u tom slučaju gonjenje je otežano.

 

 •  Šta će NKM učiniti sa žalbom?

Kancelarija NKM će prvo registrovati žalbu i razmotriti njenu potpunost. NKM će kontaktirati medij koji je u pitanju kako bi raspravili o žalbi, a takođe može stupiti u kontakt sa vama u cilju dobijanja dodatnih informacija. NKM će od date stanice zahtevati relevantne snimke iz arhive. Ukoliko ta stanica ne poseduje arhivu, može se desiti da je teško sprovesti žalbu, ali NKM može doneti odluku o kažnjavanju zbog samog nedostatka arhive. Nakon preliminarnog prikupljanja podataka, Pravno Odeljenje NKM-a razmatra ce žalbu kako bi se utvrdilo da li je prekršen Zakon NKM ili neka od njenih uredbi, i bazirajući se na to proslediti uputstva/preporuke Savetu NKM-a. Ukoliko NKM dođe do zaključka da je neka od uredbi prekršena, prvo će pokušati da pronađe rešenje ili sporazum koji zadovoljava i datu medijsku kuću i osobu ili organizaciju koja je podnela žalbu, bez formalnih sankcija.

Potencijalna rešenja su:

 • Objašnjenje ili ispravka od strane medija

 • Garantovanje prava na odgovor podnosiocu žalbe

 • Javno izvinjenje medija.

Ukoliko se ne može naći odgovarajuće rešenje, NKM će datom mediju poslati zvanično Obaveštenje o Narušavanju, napominjući za koje je prekršaje optužen i objašnjavajući da NKM može doneti odluku da kazni prekršioca. Nakon Obaveštenja o Narušavanju, medij ima sedam dana da odgovori. Ukoliko odgovor nije zadovoljavajući, NKM će objaviti zvanično upozorenje medijskoj kući ili će pokrenuti zakonski postupak radi sprovođenja kazne. Za prvi prekršaj mediji se obično kažnjavaju upozorenjem, osim kada je slučaj veoma ozbiljan. NKM može kazniti medij, ukoliko se dokaže da je istiprekršio pravila.

 

 • Odbor za Žalbe

Odbor za Žalbe čine jedan Kosovski i dvojica međunarodnih sudija imenovanih od strane Šefa UNMIKa, Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara UN. Odluka MOŽ je odlučujuća i finalna za NKM i medij. Novi Medijski Odbor za Žalbe je u procesu formiranja to u skladu sa Zakonom o NKM. Pravila procedure Medijski Odbor za Žalbe su dostupna za javnost.

 

 • NKM daje prednost dogovorima i konstruktivnim rešenjima

Uopšteno, NKM teži da, putem pregovaranja i van-sudskih dogovora, izbegne ove dugotrajne pravne procedure. Takođe daje prednostkonstruktivnim rešenjima (kao što je investiranje u obuku novinara), u odnosu na novčane kazne. U svakom trenutku, tokom ispitivanja zvanične žalbe, NKM je otvoren za razgovor o mogućnosti dogovora.

Žalbe se mogu podneti na FORMULAR ZA ŽALBU i postati na info@kpm-ks.org  

Ovde možete poslati svoju žalbu. 

Žalbe protiv licenciranih medija u Albaniji mogu se poslati na ovu adresu: info@ama.gov.al ili na vezu http://ama.gov.al   

 

Zvaničnik odgovoran za signalizaciju - Sanije Imeraj Zatriqi. Kontakt: sanije.imeraj@kpm-ks.org