311 - Kpm | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE 

Osnovana 2005. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je odgovorna za regulisanje, upravljanje i praćenje spektra radiodifuznih frekvencija u Republici Kosovo. NKM je Članom 141 Ustava Republike Kosovo određena kao nezavisni organ. 

Na osnovu Zakona br. 04/L-44, NKM izdaje licencu javnim i privatnim emiterima, donosi i sprovodi politiku emitovanja i reguliše prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja pružaju audio i audiovizuelne medijske usluge. 

NKM je odgovorna za podsticanje i vođenje poštenog i otvorenog sistema za licenciranje i regulisanje audiovizuelnih medijskih servisa i upravljanje opsegom radiodifuznih frekvencija, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima.

Politika NKM za radiodifuziju je usklađena međunarodno priznatim standardima za radiodifuziju i ljudskih prava, relevantnim zakonima EU a posebno Direktivom AVMS Evropske Komisije  potpuno poštujući demokratiju, vladavinu zakona, zaštitu slobode izražavanja i pluralizam audiovizuelnih medijskih  servisa. 

NKM je, u skladu sa zakonom, odgovorna za sastavljanje Strategije za prelazak na digitalno emitovanje u Republici Kosovo i ostala strateška dokumenta za audiovizuelne medijske servise.