1798 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE USVOJILA GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2017

23 March 2018

 

Nezavisna komisija za medije (NKM), dana 15. marta 2017, pod vođstvom predsednika g. Adnan MEROVCI, održala svoju četvrtu redovnu sednicu za ovu godinu.

Na ovoj sednici NKM je razmotrila i zatim usvojila Godišnji izveštaj o vremenskom periodu 1. januar 2017 – 31. decembar 2017, koji će biti prosleđen Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa članom 3. stav 2.8 Zakona Br. 04/L-44 o NKM-u.

Takođe, pored usvajanja Godišnjeg izveštaja, NKM je razmotrila jedan predmet licenciranja, odnosno zahtev za licenciranje Pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) putem distributivnih operatora. 

Nakon razmatranja ove tačke, Komisija je utvrdila da je zahtev ispunio zakonske kriterijume NKM-a, stoga je odlučila da usvoji zahtev za PAMU TV HEKI, za licenciranje putem distributivnih operatora.