2239 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENOVANO DVA ČLANA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

24 April 2018

 

Skupština  Republike Kosova na sednici održanoj 17.aprila 2018.godine, razmotrila  preporuku AD HOC komisije za izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrala je dva člana NKM-a.

Članovi su Violeta Hyseni Kelmendi i Maja Slavić. Odredjeni su žrebom, kao što je predviđeno članom 13, stav 2, Zakona Br . 04/L-44 o NKM-a.

Njihovi madnati su: 

  • Violeta Hyseni Kelmendi - mandat 4 (četiri) godine
  • Maja Slavić - mandat 3 (tri) godine                                                   

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE