Të licencuarit
2262 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM OBJAVJUJE IZVEŠTAJ SA NALAZIMA MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE LOKALNIH IZBORA 2017

30 November 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije na sastanku održanom dana 29 novembra 2017.godine, je usvojila Izveštaj Monitoringa Medija tokom kampanje drugog kruga lokalnih izbora 2017.

Nezavisne Komisije za Medije (NKM)  je monitorisala Pružaoce Audio-vizuelnih Medijksih Usluga (PAMU) koji su pokrivali izbornu kampanju 2017.godine. Period monitoringa je trajalo od 13 do 19 novembra  2017 godine.

U izveštaju su prikazani nalaze monitoringa PAMU tokom pokrivanja kampanje pet (5) dana, kao i izbornog tišina.

Monitoring je imao za cilj ocenjivanje performanse PAMU-a, u skladu sa Poglavljem VIII “Mediji tokom izborne kampanje“  Zakona Br.03/L-073 za Opšte Izbore. Nalazi realizovanih monitoringa, su predstavljeni u izveštaju koji danas objavlja NKM.

U monitoringu je uključeno 24 PAMU-a, od kojih je devetnaest (19) koji pripadaju kategorijama sa nacionalnom, regionalnom i lokalnom pokrivenošću sa zemaljskim emitovanjem i šest (5) PAMU sa opštim programom koji se emituje putem operatera distribucije.

Tokom analize je urađena i procena načina prezentacije izborne kampanje od strane PAMU-a, (ako je bilo podsticanje mržnje, neprikladnog jezika, klevete, vređanja ili kršenja drugih odredbi predviđene Etičkim Kodeksom za Pruzaoce Audio-vizuelnih Medijskih Usluga) u skladu sa Etičkim Kodeksom i profesionalnim standardima novinarstva.

Tokom monitoringa su ocenjivani: nepristrasnost u izveštavanju, pruženi prostor za  Sertikovane Političke Subjekte  (SPS), korišćeni jezik kao i saglasnost sa obavezama koje proizilaze iz Poglavlja VIII Zakona Br.03/L-073 o Opštim Izborima.

Kao i na predhodnom izvjestaju, glavne tačke nalaza u ovom izveštaju su:

- Kroz plaćeni i besplatni pruženi prostor, PAMU-i su dali mogućnost za objavljivanje političkih programa SPS-ova koji su bili deo kampnaje drugog kruga 2017 godine.

- Izveštavanje PAMU-a tokom pokrivanja kampanje bilo je uglavnom neutralno, dok u većini slučajeva i red tokom prezentacije kampanje SPS-ova u izdanjima vesti bile su uravnotežene i rotacione.

- Korišćeni jezik u medijima tokom ove kampanje bio je u velikoj meri u skladu sa Etičkim Kodeksom za Pružaoce Medijskih Usluga.

- PAMU-i sa zemaljskim nacionalnim pokrivanjem kao i oni koji emituju preko operatera distribucije su pokrivali kampanju za drugi krug u većini opština dok, PAMU-i sa zemaljskim regionalnim i lokalnim pokrivanjem u velikoj meri su pratili kampanju kandidata SPS-ova koji su se takmičili u opštinama gde oni operišu.

- Što se tiče raspodele vremena (dat prostor) u izdanjima vesti, PAMU-i su pružili veći prostor SPS-ovima koji u imali intenzivnije aktivnosti i kampanju, kao i onima koji su se takmičili u više opština.

- PAMU-ovi koji emituju program na srpskom jeziku uglavnom su emitovali kampanje SPS-ova iz srpske zajednice.

- Važno je napomenuti da za vreme drugog kruga izbora nije bilo političkih reklamnih spotova sa prisustvom dece.

 

Izveštaj možete naći ovde:

Izvjestaj Monitoringa Media tokom kampanje drugog kruga Lokalnih Izbora 2017

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE