Të licencuarit
2267 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NKM-A

02 August 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), je dana 1. avgust 2017. godine, održala redovni sastanak. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika prethodnog sastanka, NKM je usvojio Tromesečni izveštaj za period april – jun 2017. godine, koji se prema članu 15. Zakona br. 04/L-44 o NKM-u dostavlja Skupštini Republike Kosovo.

NKM je na sastanku tretirao nekoliko pravnih predmeta koje se odnose na povrede Uredbe NKM-2016/01 o Distribuciji provajdera medijskih i audio vizuelnih usluga, povredu Etičkog Kodeksa za provajdere medijskih usluga NKM-2016/03, Uredbe NKM-2013/02 o autorskom pravu, povreda opštih odredbi i uslova licence, kao i povrede Poglavlja VIII Zakona o Opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073, za čije je sprovođenje odgovoran NKM.

Komisija NKM-a je razmotrila sve slučajeve povreda zakona i nakon razmatranja je došla do zaključka:

Za povredu Uredbe NKM-2013/02 o Autorskom pravu, utvrđena je povreda medijske audiovizuelne usluge Klan Kosova i sankcionisana je merom Opomena.

Za povredu Etičkog Kodeksa za provajdere medijskih usluga NKM-2016/03, utvrđene su sledeće medijske audiovizuelne povrede: RTV Dukagjini za tri slučajeva povreda, gde je za jedan slučaj sankcionisan Opomenom i za dva druga slučajeva je sankcionisan novčanom kaznom. Dok, Rrokum TV je sankcionisan Opomenom. 

Za povredu opštih odredbi i uslova licence, utvrđene su povrede od strane sledećih medijskih audiovizuelnih usluga: TV Ballkan, Radio Rinia, TV Besa, TV Festina i TV Iliria, gde je NKM odlučila da izriče meru sankcije Opomena.

Za povredu Uredbe NKM-2016/01 o distribuciji provajdera medijskih i audiovizuelnih usluga, utvrđene su povrede od strane sledećih ponuđača distribucije: IPKO, Kujtesa, MAX TV, Kadria Net i Telekom Kosova, gde su sankcionisani merom Opomena.

Za povredu Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073, gde je NKM nadgledala izbornu oblast nacionalnih izbora na dan 11. jun 2017. godine, utvrđene su povrede od strane sledećih medijskih audiovizuelnih usluga: Tribuna Channel, TV Dukagjini, TV Opnion, TV Vali, TV Syri Vision, TV 21,  TV HercTV MostTV Puls, TV MirTV Kim , RTK 1, Rrokum TV, TV Besa, TV Iliria. Sve ove medijske audiovizuelne usluge su sankcionisane merom Opomena.

NKM je takođe na ovom sastanku tretirao i dva slučajeva licenciranja, gde je odlučio da promeni lokaciju predajnika prema zahtevu Radio Maria i odluku za promenu vlasništva prema zahtevu News TV.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE