Të licencuarit
2273 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE OD SASTANKA NKM-a

18 May 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), dana 18. maja 2017, održala je šesti sastanak po redu, kojim je predsedavao predsednik g. Adnan MEROVCI. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice, u NKM-u se razgovaralo o utvrđivanju kriterijuma paketa dokumentacije o raspisivanju javnog tendera za kanale 46 i 58, kao što je definisano u Aneksu Zakona br. 05/L-027. Kriterijumi i ceo proces o raspisivanju javnog tendera se odvija pod nadzorom Nadzorne Komisije koja donosi odluku o davanju koncesije za operatera multipleksa.

Takođe, na ovom sastanku NKM je razmotrila dva slučajeva licenciranja i donela je odluku za licenciranje IPTV TelCos i licenciranje pružioca audiovizuelnih usluga TV7.