Të licencuarit
2284 - Lajmi_i_plot | KPM

14 MARTA SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

14 March 2017

Sledići sastanak NKM-a će se održati 14-og marta 2017, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE