Të licencuarit
2285 - Lajmi_i_plot | KPM

GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE LICENCIRANI NKM-a ZAKONSKE OBAVEZE

10 March 2017

 

Dostavljanje godišnjih izveštaja od strane provajdera audio i audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) je zakonska obaveza koja proizilazi od Zakona Br.04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije, odnosno njegov Član 28. PAMU u njihovim godišnjim izveštajima treba da uključi informacije povezane sa programom, i delima u skladu sa uslovima licence zajedno sa detaljnim finansijskim izveštajem, kao i druge informacije prema zahtevu.

Dostavljanje traženih podataka u ovom godišnjem izvestaju uglavnom treba da bude u vezi sa informacijama o prihodima, troškovima, opšteg budžeta i broja zaposlenih, svom profesionalnom razvoju i napretku. Oni se smatraju važnim indikatorima koji NKM-u pružaju jasnu finansijsku stabilnost i opšti razvoj ili stagnaciju spektra audio i audivizuelnih medija. Podaci u ovom godišnjem izveštaju će pomoći NKM-u u kreiranju politike emitovanja u vezi razvoja audiovizuelnog medijskog  tražista, dok u budućnosti, će pomoći u kreiranju, prilagodjenost i razvoj njihovog zakonodavstva.

Godišnji izveštaj sa traženim podacima trebate dostaviti Kancelariji NKM-a najkasnije do 31.marta 2017.
U slučaju kada NKM smatra da informacije dostavljene u godišnjem izveštaju nisu potpune, obaveštavamo vas da vam NKM može tražiti dodatne informacije kako bi kompletirao podatke i da bi potvrdio tačnost traženih informacija.
NKM neće objaviti kod nijednog licenciranog osetlljive komercijalne i finansijske informacije podnešene u ovom godišnjem izveštaju, osim u slučaju ako se zakonski zastraži da se postupi drugačije.

 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE