Të licencuarit
2299 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

05 October 2016

Na sastanku održanom 4. oktobar. 2016. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu  nacrt uredbe:

 

-          NACRT UREDBA O TARIFI ZA LICENCU

 

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredbe.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 5 oktobar 2016, do 25 oktobar 2016 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org,

Molimo vas nađite u prilogu Nacrt Uredbe!

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE