2303 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE ZA RADIO STANICE KOJIMA ISTIČE ROK LICENCE

18 August 2016

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u 2009. i 2010. godini izdala je dugoročne licence za pružioce audio i audiovizuelnih usluga sa zemaljskim prenosom. Ove godine se završava 7 godišnji rok za značajan broj radio stanica/za 62 radio stanice. NKM je blagovremeno obavestila sve ove licencirane za zakonske rokove za podnošenje zahteva za obnavljanje licenci i sada je u procesu prijema zahteva od radija licenciranih u 2009. godini.  

Pravo obnavljanja i rokovi za podnošenje zahteva za obnovu licence NKM-a predviđeno je Članom  25 Zakona o NKM-u, koji naglašava: 

“Osim slučajeva kada NKM smatra da licenca ne treba da se obnovi zbog kršenja materijalnih odredbi od strane ponuđača privatnih medijskih audiovizuelnih usluga, u odnosu na uslove i kriterijume licenciranja, kandidat ima pravo da zahteva obnovu licence od Izvršne kancelarije u roku od šest (6) meseci, pre isteka dana postojeće licence i najmanje šesdeset (60) dana pre isteka licence”.

Za produženje licence, NKM će proceniti usklađenosti licenciranih sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a, za efektivni period važenja licence medijskih audio usluga (radio stanice). NKM, do sada, je identifikovala da neki od  licenciranih koji su tražili produženje  licence da rade kao radio stanice, nisu u skladu sa Zakonom NKM-a i Uredbom NKM-a br.-2014/03 o Nivou i Načinu Plaćanja Tarife za Licencu, jer nisu uspeli da izvrše plaćanje godišnje tarife za licencu NKM-a nekoliko godina za redom. Svi zahtevi od strane licenciranih za produžetak  licence NKM-a, koji nisu izmirili obaveze prema godišnjoj tarifi licence NKM-a, ne mogu se uopšte uzeti u obzir od strane NKM-a, i rezultovaće  na ne produženje licence za sledećih sedam  (7) godina. 

Prema tome, NKM upućuje sve  licencirane, da u roku određenom u Članu 25 Zakona o NKM-u i svakako pre isteka roka licence, da izmire sve obaveze u vezi sa plaćanjem godišnje tarife licence NKM-a, kako bi stvorili početne uslove za mogućnost nastavljanja licence. 

Propust delovanja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima NKM-a, tokom procesa razmatranja zahteva za produženje licenci NKM-a, može stvoriti dovoljnu osnovu da posle završetka važenja licence NKM-a, da se onemogući nastavak licence za one radio stanice koje krše zakon i podzakonske akte NKM-a, što podrazumeva i završetak vršenja aktivnosti sa medijskim audio uslugama u Republici Kosovo.