Të licencuarit
2311 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENUJU SE DVA ČLANA BORDA ZA ŽALBE NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

22 June 2016

 

Skupština Republike Kosova na sastanku održanom 16.juna.2016.godine, razmotrila je preporuku Ad Hoc Komisije za izbor kandidata za tri člana Borda za Žalbe Medija. Posle glasanja, Skupština je imenovala 2 člana Borda za Žalbe.

Članovi Borda za Žalbe su:

g.  Avdyl HYSENI – izabran za predsednika Borda za Žalbe

g. Musa DRAGUSHA – izabran za člana Borda za Žalbe

Njihovi mandati su 3 godine, kako je predvidjeno članom 40, paragraf 1, Zakona Br. 04/L-44 za NKM. 

Za trećeg člana Borda za Žalbe, Skupština je odlučila da otvori konkurs.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE