2312 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE ODRŽALA JAVNU RASPRAVU PRE USVAJANJA UREDBE O DISTRIBUCIIJI AUDIO I AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

16 June 2016

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 14. juna 2016. godine je po drugi put organizovala javnu raspravu o nacrtu Uredbe o Distribuiranju audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Ovaj nacrt Uredbe vrši izmenu i dopunu Uredbe NKM–a iz 2007. godine o Kablovskoj distribuciji radio televizijskih programa na Kosovu.

Sastanak je otvorio predsednik  NKM-a g. Adnan Merovci koji je istakao značaj izmene i dopune Uredbe o distribuiranju audio i audiovizuelnih medijskih usluga, kao podzakonski akt koji ima za cilj da reguliše funkcionisanje operatora distribucije programskih sadržaja medijskih audio i audiovizuelnih usluga. Proces izrade ovog nacrta Uredbe je ranije prošao kroz nekoliko faza i održano je niz sastanaka i razgovora sa zainteresovanim stranama. Cilj NKM-a je da usvoji sveobuhvatnu Uredbu koja će rešiti probleme u medijskoj industriji u ovoj oblasti. Nacrt ove Uredbe  je do sada dva puta stavljen na javnu raspravu i poslednja konsultacija je bila otvorena od 10. marta 2016. do 30. marta 2016. godine.

NKM je primio komentare od zainteresovanih strana i razmatrao je sve komentare i oni koji su bili argumentovani na zakonskoj osnovi uključila ih je u nacrtu. Sada NKM je odlučio da još jednom pozove zainteresovane strane na raspravi da čuje njihove komentare pre usvajanja na jednom od narednih redovnih sastanaka Komisije.

Na ovoj javnoj raspravi učestvovali su  predstavnici nacionalnih, regionalnih i lokalnih televizija i radija, predstavnici različitih operatora distribuiranja i provajderi programskih usluga, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija na Kosovu, misija OEBS-a na Kosovu,  Pošta i Telekoma Kosova, BIRN itd.

Komentari i primedbe iznete od strane učesnika na nacrtu Uredbe o distribuiranju audio i  audiovizuelnih medijskih usluga su se uglavnom odnosile na pitanje obaveznog prenosa, redosled kanala i kriterijum kvote od 40% generalnog programa koji treba da imaju televizije da se kvalifikuju za obavezan prenos. Takođe, podignuto je i pitanje zaštite manjih regionalnih/lokalnih  medija ovom Uredbom.  Učesnici su takođe razgovarali i o definisanju televizijskih paketa i troškovima za prenos signala od provajdera sadržaja do operatora distribuiranja.

U  toku diskusije podignuto je i pitanje izmene uredbe reklamiranja  za koju je najavljeno da će je NKM uskoro imati na javnu raspravu.

Predsednik NKM-a, g. Merovci na kraju jave rasprave obavestio je učesnike da će njihove komentare NKM razmotriti i obuhvatiti u nacrtu sve one komentare koji su osnovani i argumentovani imajući u obzir i da je finalna faza usvajanja Uredbe o distribuiranju audio i  audiovizuelnih medijskih usluga.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE