Të licencuarit
2319 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE O NACRTU PRAVILNIKA O DISTRIBUIRANJU AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

10 March 2016

 

Na sastanku održanom 9 marta . 2016. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je finalna nacrt  javnih komentara za Nacrt:

· UREDBA O DISTRIBUIRANJU AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

Sa ciljom usklađivanja CIMC–2007/04 Uredbe za Kablovsku Distribuciju radio i televizijkih programa na Kosovu, sa novim Zakonom NKM-a Br. 04/L- 44, sa napretkom tehnologije / novim tehnološkim platformama i na osnovu člana 26. stav 3. ovog Zakona, NKM je pokrenuo postupak za amandamentiranje Uredbe Br. CIMC–2007/04, koja će se izmeniti sa novim nacrt-om Uredbe NKM -2016/01.

Bazirajuci se na član 46 stav 3 i clanu 8 stav 2 Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentara u vezi sa ovom Uredbom.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 10 marta 2016, do 30 marta 2016 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.14 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org,