Të licencuarit
2331 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11 December 2015

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) i fondacija “Thomson“ organizovale su okrugli sto na temu: “Autorska prava u emitovanju,” koji će se održati u hotelu “Prishtina“, dana 14. decembar  2015. godine, od 09:30 – 12:30 časova.  

Konferenciju će otvoriti g. Driton QERIQI, potpredsednik Nezavisne Komisije za Medije, dok će Izvršna direktorka, Naile Selimaj KRASNIQI govoriti o nedavnim odlukama NKM-a, u vezi sa autorskim pravima i njihovim obrazloženjima.

O Autorskim pravima evropskih emitovanja i najboljih praksi njihovog regulisanja govoriće gđa. Jadranka VOJVODIĆ, Zamenik Direktora Agencije za elektronike medije u Crnoj Gori. Zatim će, o očekivanjima medijske industrije u pogledu regulisanja autorskih prava u medijskim  i audio vizuelnim uslugama govoriti gđa. Ardita ZEJNULLAHU, Izvršni Direktor e ANEMK-a, kao i u vezi sa regulisanjem autorskih prava u medijskim i audio vizuelnim uslugama mrežnih operatora, govoriće predstavnici mrežnih operatera.

Okrugli sto će se zaključiti diskusijama sa licenciranima, provajderima programskih usluga i kablovskim operaterima, članovima NKM-a kao i Savetom pisanih medija Kosova (SPMK), predstavnicima Ministarstva za kulturu i VUPIK-a, NVO-ima, istraživačima i drugim učesnicima.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

FONDACIJA THOMSON