Të licencuarit
2339 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA NEZAVISNIH USTAVNIH INSTITUCIJA

07 October 2015

 

Predstavnici Izvršne Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije (NKM) su učestvovali danas na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Kancelarije Ombudstmana (KO), Generalnog revizora (KGR) i Centralne Izborne Komisije (CIK), kao nezavisne institucije osnovane domaćim Ustavom. Sastanak je razvijen sa inicijativom Ombudsmana, g. Hilmi Jashari.

Cilj ovog sastanka je bio zajednička diskusija izazova i poteškoća sa kojima se ove institucije suočavaju, bilo u smislu funkcionalnih mehanizama bilo u smislu pravnih mehanizama i budžetskih pitanja.

Naglašeno je da je finansijska nezavisnost nezavisnih institucija i obezbeđivanje uslova za rad od suštinskog značaja za očuvanje jedinstvene i specifične prirode koju svaka od ovih institucija ima pojedinačno. Takođe, razgovarano je i o pravnom okviru koji ograničava status radnika ovih institucija i kompleksnost kroz koji ovo pitanje prolazi već duže vremena.

Posebno je diskutovan način institucionalnog tretiranja koji se vrši ovim institucijama uključujući ovde i nalaze koje ove institucije obraćaju Skupštini Republike Kosovo kroz Godišnje izveštaje ili druge posebne izveštaje.

Ombudsman, imajući u obzir liniju izveštavanja u smislu institucionalne odgovornosti, predložio je održavnje zajedničkih sastanaka nezavisnih ustavnih institucija sa Predsednicom i Predsedništvom Skupštine, na redovnoj periodičnoj osnovi, šta bi omogućilo komunikaciju i direktnu podršku u vezi sa ispunjavanjem mandata ovih institucija. Takođe, u principu, prisutni na ovom sastanku su se složili i sa nastavkom redovnih kontakta između ovih nezavisnih ustavnih institucija, kako bi se postigla koordinacija angažovanja u funkciji prevazilaženja prepreka i poteškoća sa kojima se ove institucije suočavaju, u ispunjavanju misije i realizacije nadležnosti koje imaju.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE