2340 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ODRŽALA SASTANAK SA LICENCIRANIMA KOJI NISU PLATILI GODIŠNJU TAKSU ZA LICENCU U 2015. GODINI

30 September 2015

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) se sastala u sredu, 30. septembra 2015. godine sa predstavnicima medijskih audio-vizuelnih usluga sa kojima još uvek nisu postigli da završe obaveze za 2015. godinu, koje proizilaze od Uredbe NKM-2014/03 za nivo i način plaćanja tarife za licencu.

Predsednik NKM-a g. Adnan  MEROVCI je naglasio da je cilj sastanka otvoreno diskutovanje sa predstavnicima medijskih audio-vizuelnih usluga za ovo pitanje kao i pronalaženje mogućnosti za obavljanje zakonskih obaveza prema Zakonu br. 04/L-44, odnosno Uredbi KPM-2014/03, kao bi se izbeglo preduzimanje zakonskih mera od strane NKM-a. On je rekao da je veoma zabrinjavajuće da značajan broj (1 nacionalan TV, 5 lokalnih regionalnih, 23 radio, 8 kablovskih operatera kao i 11 provajdera programskih usluga) nisu uspeli da izvrše zakonske obaveze, uključujući ovde i javnog emitera RTK, za koji je rekao da NKM ima specifičniji pristup, zbog statusa kojeg RTK ima u skladu sa zakonom.

Predstavnici medijskih audio-vizuelnih usluga koji su bili prisutni na sastanku su predstavili njihovo stanje koje nije dobro u planu finansijske stabilnosti i naglasili su problem prisustva ilegalnih medija koje se prikazuju na različite načine u internetu, što prema njima stvara probleme tokom komuniciranja sa građanima kao i u saradnji sa poslovanjima u regionima gde posluju. Njihov zahtev je bio omogućavanje plaćanja takse u dve rate, jedna bi se plaćala na kraju prve polovine godine dok vi se druga plaćala ka kraju godine, kao i da se obavi kategorizacija medija prema specifikacijama i njihovoj pokrivenosti.

Na kraju sastanka je predsednik g. MEROVCI upoznao prisutne da će NKM diskutovati još jednom ovu problematiku i da će doneti odluku u jednom od narednih sastanaka, sigurno nakon sveobuhvatnog procenjivanja stvorenog stanja.

Lista medijskih audio-vizuelnih usluga koja još uvek nisu platila godišnju taksu za licencu u 2015. godini.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE