2341 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

28 September 2015

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) će organizovati sastanak sa licenciranima radi diskutovanja usklađenosti sa Uredbom o nivou i načinu plaćanja tarife za licencu. Sastanak će se održati u sredu, 30. septembra 2015. godine.

NKM je usvojila Uredbu NKM-2014/03 o Nivou i načinu plaćanja tarife za licencu, u skladu sa Zakonom br. 04/L-44 o NKM-u, na osnovu koje se svi licencirani obavezuju da plaćaju tarifu za licencu na godišnjoj osnovi, za svaku fiskalnu godinu.

Cilj sastanka ke diskutovanje zakašnjenja od strane licenciranih u obavljanju zakonskih obaveza oko plaćanja godišnjih tarifa za licencu.

Sastanak se održava  u sredu, 30. septembra 2015. godine, u 13:00 časova u Hotel Victory.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE