2351 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM-e ODRŽALA REDOVNI SASTANAK

24 April 2015

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM-e) je 23. aprila 2015. godine  održala redovni sastanak kojim je predsedavao Predsednik NKM g. Adnan MEROVCI. Posle usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka, NKM-e je razmotrila preporuke Izvršne kancelarije u vezi dva pravna predmeta i jednom predmetu o odustajanju od licence.

NKM-e je u vezi sa tim odlučila da izrekne sankcione mere protiv dva kablovska operatera: KO EGC koji je prekršio Član 2. stav 1.3 Opštih uslova i pravila licence, kao i KO KOSOVA NET koji je prekršio Član 2. stav 2.1.3 i 2.1.5 i Član 3. stav 3.2.1 Opštih uslova i pravila licence.

NKM je takođe usvojila zahtev za odustajanje od licence za distribuciju radio-televizijskog programa preko kablovske mreže KO ELEKTRON SHPK i kao takva ova licenca je proglašena nevažećom.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE