Të licencuarit
2356 - Lajmi_i_plot | KPM

25 MARTA REDOVNI SASTANAK NKM-a

23 March 2015

 

Redovni sastanak NKM-a će se održati 25-og marta 2015, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14, Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE