2363 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE NKM-a SA SASTANKA ODRŽANOM 24. FEBRUARA 2015

25 February 2015

 

Pod vođstvom predsednika Mr. Adnan MEROVCI, 24. februara 2015. godine, NKM održala je redovnu sednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka održanog 29. decembra 2014. godine, NKM je usvojila preporuku Izvršne Kancelarije za licenciranje kablovskih operatera Ardi Net i J@B Net, odlučila i da licencira PPU TV Dielli i usvojila zahtev za promenu vlasništva Top Kosova Info.

Takođe, na ovom sastanku NKM je donela  odluku da ukida licencu za Radio Mix, odluku za izmenu kategorija nekih medija u skladu sa članom 2. Uredbe NKM-a 2014/03 o Visini i Načinu Plaćanja Tarife za Licencu.

Komisija je razmotrila aplikacije koje su primljene kao rezultat javnog konkursa za radio-frekvencije u 8 opština Republike Kosova objavljen u decembru 2014 godine. U vezi toga Komisija je donela odluku u skladu sa članom 4, stav 7, Uredbe NKM-a 2014/02 da stvara Komisiju za procenu aplikacija, kao i definisala rok u kome će Komisija završiti rad. Odluka u vrememu ce se objaviti na zvaničnom sajtu NKM-a.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE