2374 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIVNICA ZA KOMENTARE U VEZI RAZMATRANJE NACRT UREDBE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA GODIŠNJE TAKSE ZA LICENCU

02 December 2014

 

Na sastanku održanom 26 novembra 2014. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je odobrila za javne komentare Nacrt:

Bazirajuci na članu 8 stav 1 i 2 Zakona o NKM br. 04/L-44, upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenihkomentara u vezi sa izmenom i dopunom Takse za Licencu.

NKM poziva predstavnike audio-vizuelnih medijskih uslugaa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od  3 decembra 2014  do 23 decembra 2014  u 16:00 sati.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.14 Gradič Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE