2396 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ODRŽALA OKRUGLI STO NA TEMU DIGITALIZACIJA NA KOSOVU

29 May 2014

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je održala okrugli sto na temu „Digitalizacija na Kosovu“. Okruglim stolom je upravljao Predsednik NKM, g. Adnan MEROVCI. Ovom okruglom stolu su prisustvovali svi članovi NKM i Izvršna Šefica zajedno sa Direktorima odeljenja Izvršne Kancelarije NKM-a. 
 
Cilj okruglog stola je bio da se u ovoj fazi u kojoj NKM završava strategiju za digitalizaciju zemaljskog emitovanja na Kosovu, svim interesnim stranama pruži mogućnost ispoljavanja svojih stavova, interesovanja i predloga u vezi digitalizacije. 

Prisustvovali su i predstavnici svih nacionalnih i lokalnih televizija, Pružaoci programskih usluga (PPU), Ministarstva za ekonomski razvoj, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (AMPEK-a), Regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije (ARKEP-a), Evropske komisije, Misije OEBS-a na Kosovu i Saveta Evrope
.  
Predsednik NKM g. MEROVCI je informisao prisutne da će NKM krajem juna 2014. godine, u skladu sa Zakonom, objaviti Strategiju za digitalizaciju za javnu raspravu, kada će interesne strane biti u mogućnosti  da još jednom, pre slanja Strategije Vladi, iznesu svoje komentare u vezi sa onim što reguliše Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje u Republici Kosovo. On je posebno istakao rok za završavanja procesa digitalizacije odnosno juni 2015. godine.

Predsednik NKM je takođe istakao i pet atributa misije NKM koja se, u skladu sa sprovođenjem Zakona o NKM, odnosi na proces Strategije za digitalizaciju, i to:

 

 • Proces će biti prilagodljiv i koristan za Kosovo i građane istog.
 • Digitalizacijom će se obezbediti medijski pluralizam.
 • Digitalizacija će regulisati i standardizovati, a ne naškoditi, trenutnoj medijskoj industriji Kosova.
 • Proces i sama digitalizacija će poštovati i ispuniti međunarodne standarde, i
 • Od Strategije za digitalizaciju pa sve do konačnog sprovođenja digitalizacije će se poštovati princip: „Proces preko postupaka“.


Nakon govora Predsednika NKM, reč je data predstavnici Ministarstva za Ekonomski Razvoj, gđi. Marceli RESTELICA, koja je govorila o Predlogu zakona o digitalizaciji i etapama razvoja istog.

Potom je predsedavajući okruglog stola dao reč svakom učesniku pojedinačno, kako bi izneli svoje stavove, komentare, ideje, procene, kritike i interese u vezi sa digitalizacijom. 
Nakon reči svakog učesnika, predsedavajući  i učesnici su zajedno došli do sledećih zaključaka ovog okruglog stola:
 

 • Proces digitalizacije se treba prilagoditi i uskladiti trenutnom stanju medija na Kosovu;
 • Strategija za digitalizaciju će prethoditi Zakonu o digitalizaciji, kao što je i definisano Zakonom o NKM;
 • Uzeće se u obzir komentari AMPEK-a i ostalih;
 • Eksperimentalni period digitalnog emitovanja se treba izbeći, zato što nema dovoljno vremena;
 • Treba se razmotriti mogućnost sklapanja sporazuma između TV-a, kako bi se uspostavila zajednička mreža emitovanja uz pomoć vlade;
 • Itd;

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE