Të licencuarit
2402 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM ODRŽAĆE SE REDOVNI SASTANK

12 May 2014

 

Nezavisna Komisija za Medije će sutra, 13. maja 2014. godine, održati svoj četvrti redovni sastanak. Na sastanku će se diskutovati o pravilima postupka rada Komisije, pokrića magistralnih puteva signalom (radio), kao jednom od ciljeva NKM. Komisija će diskutovati i o akcionom planu za realizaciju pravne obaveze NKM u vezi sa ponašanjem medija tokom izbora, odnosno uputstvu za audiovizuelne medijske servise o pokrivanju izbornih dešavanja u skladu sa Poglavljem VIII Zakona br. 03/L-073 o Opštim Izborima na Kosovu.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE