2405 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM SE DANAS SASTALA SA PREDSTAVNICIMA PPU RROKUM TV I KLAN KOSOVA

30 April 2014

Na inicijativu Nezavisne Komisije za Medije (NKM) se nastavljaju sastanci sa predstavnicima audiovizuelnih medijskih servisa licenciranih od strane NKM. pod rukovodstvom predsednika NKM g. Adnan MEROVCIJA (Adnan Merovci) , sastanak te vrste je održan sa predstavnicima programskih usluga (PPU); direktorom Rrokum TV g. Miđen KELJEMENDI (Migjen KELMENDI) i direktorom Klan Kosova g. Baton HADŽIJU (Baton HAXHIU) i njihovim saradnicima. 

NKM su predstavljali i zamenik predsednika g. Džemajlj KRASNIĆI (Xhemajl KRASNIQI), član NKM g. Driton ĆERIĆI (Driton QERIQI), kao i Izvršna šefica gđa. Nailje SELJIMAJ – KRASNIĆI (Naile SELIMAJ-KRASNIQI). 

Ovaj sastanak je imao za cilj međusobno upoznavanje, poboljšanje nivoa saradnje u skladu sa zadacima i pravnim obavezama, kako bi doprineli razvoju ove medijske industrije u Republici Kosovo. 

Posebna pažnja na ovom sastanku je posvećena načinu kategorizacije subjekata emitovanja i ravnopravnom tretiranju istih shodno Zakonu br. 04/L-44 o NKM.

NKM će nastaviti da održava regionalne sastanke i sa drugim predstavnicima audiovizuelnih medijskih servisa. 
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE