2406 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a SE SASTALA SA KTV I RTV21

28 April 2014

U nizu sastanaka sa subjektima emitovanja u zemlji, Nezavisna Komisija za Medije (NKM), pod rukovodstvom Predsednika g. Adnan MEROVCIJA, se na dva odvojena sastanka sastala sa rukovodstvom dve komercijalne nacionalne televizije, direktoricom Koha viziona (KTV) gđom. Fljakom SUROI (Flaka SURROI) i njenim saradnicima, i direktoricom radio-televizije 21 (RTV21) gđom. Aferditom SARAĆINI – KELJEMENDI (Aferdina SARAÇINI-KELMENDI).  

Sastanci su se ticali međusobnog upoznavanja. Strane su diskutovale o zadacima i zakonskim obavezama NKM-a kao regulatora emitovanja, sa jedne strane i obavezama i problemima sa kojima se suočavaju nacionalni emiteri KTV i RTV21. 

NKM su predstavljali i potpredsednik g. Džemajlj KRASNIĆI (Xhemajl KRASNIQI), g. Driton ĆERIĆI (Driton QERIQI) član NKM-a i Izvršna šefica gđa. Nailje SELJIMAJ – KRASNIĆI (Naile SELIMAJ-KRASNIQI).  

Diskutovalo se i o procesima koji prate audiovizuelne medijske servise u Republici Kosovo, o primarnom i sekundarnom pravnom osnovu, kao i o procesu digitalizacije, odnosno sastavljanju strategije koju će pratiti i Zakon o digitalizaciji. 

U kontekstu ove diskusije, na sastanku sa RTV 21 je posebno istaknut problem koji se povezuje i sa Međunarodnom unijom za telekomunikaciju i neučlanjenjem Kosova u istu. Zaključeno je da se Kosovu trebaju osigurati dovoljni izvori frekvencija koji će odgovarati potrebama zemlje. 

NKM će nastaviti sa sastancima ove prirode i sa ostalim predstavnicima audiovizuelnih medijskih servisa licenciranih od strane NKM-a. 
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE