Të licencuarit
2413 - Lajmi_i_plot | KPM

ROK ZA NOMINOVANJE DVA ČLANA KOMISIJE NKM-a JE ZAKLJUČEN

10 April 2014

 

Nezavisna Komisija za Medije bazirajuči se na Odluke Br. 04-V-803 Skupštine Republike Kosova i u saglasnost sa članom 11 Zakona o NKM-a Br. 04/L-44 NKM je objavila javni konkurs za dva članova (2) iz redova nealbanske zajednice u Republici Kosova.

Javni konkurs za nominacije za članova Komisije je objavljen 25 marta 2014 godine i rok je istekao 8 april 2014.Tokom ovog perioda NKM je primila petnajest (15) nominacije.  

Izvršna Kancelarija NKM-a je pripremila na tehničkom aspektu, paket dokumentacije svih kandidata koju Vam prosleđujemo na razmatranje od strane Ad-hoc komisije, koja če biti formirana u ovu svrhu.

Prama članu 11 Zakona Nr. 04/L-44 za NKM predviđeno je da u vremenskom periodu od dvadeset i jedan (21) dan, nakon okončanja roka za prijavljivanju kandidature, Komisija ad – hoc nakon intervjuisanja, preporučuje dva (2) kandidata za svaku poziciju člana NKM-a, koji će se nakon toga izabrati od strane Skupštine, u saglasnosti sa Uredbom za Rad Skupštine sa većiniom glasova prisutnih zastupnika koji glasaju.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE